REGULAMENTUL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY”

 

Perioada campaniei: 20 - 27 noiembrie 2017

Articolul 1. Organizatorul campaniei:

Art. 1.1. Campania “Black Friday” (numita in cele ce urmeaza si “Campanie”) este organizata de S.C. BTS TELECOM HOSTING  S.R.L. cu sediul în Bucuresti, sector 5, str. Iorga Gheorghe nr 1, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/9728/2011, CUI 28977960.  In continuare, S.C. BTS TELECOM HOSTING  S.R.L. va fi denumita “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant/Client”). Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta clientii despre aceste modificari.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii:

Art. 2.1. Campania poarta denumirea “Black Friday”.

Art. 2.2. Campania se desfasoara in Romania, intre 20 noiembrie 2017 si 27 noiembrie 2017, in mediul online pe site-ul www.btstelecom.ro

Articolul 3. Obiectul campaniei:

Art. 3.1. Obiectul Campaniei consta in oferirea de coduri promotionale aplicabile serviciilor existente in pagina web atfel:

COD PROMOTIONAL: BLACKFWEB2017 30 % reducere la pachetele de gazduire web

Nu uitati la aceasta campanie se acorda  in continuuare  cu titlu gratuit urmatoarele extensii:

  • La pachetele de gazduire web Starter si Silver cu plata trimestriala si la pachetul Gold  se ofera extensiile gratuite oferite .pw si .xyz;

  • La pachetele de gazduire web Platinum si Starter Pro se ofera extensiile gratuite: .date, .eu, .life, .promo, .pw, .top, .win,si .xyz;

  • La pachetul de gazduire web Standard Pro se ofera extensiile gratuite: .date, .eu, .life, .promo, .pw, .srl, .top, .win,si .xyz;

  • La pachetul de gazduire web Business Pro se ofera extensiile gratuite: .biz, .bussines, .co,.date, .eu, .info, .life, .me, .pro, .pw, .promo, .top, .srl, .win,  si .xyz;

  • La pachetul de gazduire web Enterprise Pro se ofera extensiile gratuite: .biz, .bussines, .co,.date, .eu, .info, .life, .me, .pro, .pw, .promo, .ro anual, .top, .srl, .win,  si .xyz;

De asemenea la toate pachetele de gazduire web si serverele ce includ o licenta Cpanel oferim gratuit Certificat SSL.

COD PROMOTIONAL: BLACKSPEAKER2017 20% reducere la serverele de Teamspeak;

COD PROMOTIONAL: BLACKPLAY2017 50% reducere la pachetele de Gazduire Jocuri;

COD PROMOTIONAL: BLACKSERVER 30% reducere la categoria serverere ( VPS, VDS, servere dedicate);

COD PROMOTIONAL: BLACKCOLLOCATION 10% reducere la colocare. 

 

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare:

Art. 4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoană fizica sau juridica care a cumparat un serviciu care beneficiaza de Promotia Black Friday  in perioada 20 noiembrie 2017 si 27 noiembrie 2017 si a aplicat codul de reducere mentionat in momentul efectuarii comenzii.

Art. 4.2. Reducerea aplicata este valabila atata timp cat serviciul este achitat.

Art. 4.3. Nu se poate efectua o comanda cu mai multe reduceri,  trebuie sa plasati mai multe comenzi pentru a beneficia de reducere in functie de categorie.


Articolul 5. Modul de desfasurare al campaniei:

Art. 5.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpara un serviciu mentionat in pagina de promotie si aplica codul promotional in perioada 20 noiembrie 2017 si 27 noiembrie 2017, va beneficia de reducerile aferente paginii web mentionate.

Articolul 6. Limitarea raspunderii:

Art. 6.1. Serviciile care beneficiaza de promotia prezentata nu vor beneficia de returnarea banilor in cazul anularii acestora.

Articolul 7. Confidentialitatea datelor:

Art. 7.1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Articolul 8. Taxe si impozite:

Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.2. Prezenta campanie se desfasoara cu scop comercial.

Articolul 9. Forta majora. Caz fortuit:

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

Art. 9.2. Daca o situaţie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Campanie cazul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

Articolul 10. Litigii:

Art. 10.1. Orice reclamatie avand ca obiect “Campania” poate fi trimisa pe mail la office@btstelecom.ro  in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campaniei se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 11. Intreruperea Campaniei:

Art. 11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a clientilor.

Articolul 12. Regulamentul Campaniei:

Art. 12.1. Regulamentul campaniei este afisat in format digital pe site-ul www.btstelecom.ro Organizatorului pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 12.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivaleaza cu/implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.Luni, Noiembrie 20, 2017« înapoi