Confidentialitate

BTS TELECOM & HOSTING S.R.L. este autorul acestui site web și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, BTS TELECOM & HOSTING S.R.L. fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea acestui site sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site-ul https://www.btstelecom.ro.

BTS TELECOM & HOSTING S.R.L. nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site, materialele prezentate pe el fiind cu titlu pur informativ. Informațiile despre produse, caracteristicile și prețurile lor corespund realității de la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului. Aceste informații sunt oferite doar cu titlu informativ și nu sunt și nu trebuie să fie considerate că o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de BTS TELECOM & HOSTING S.R.L.

BTS TELECOM & HOSTING S.R.L. nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea materialelor de pe site.

BTS TELECOM & HOSTING S.R.L. este înregistrată cu numărul de operator de baze de date 37032 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

1. Definiții:

Conform Art. 3 din Legea nr. 677 din 21 Noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, următorii termeni se definesc după cum urmează:

Date cu caracter personal

Orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

Stocarea

Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal

Orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă aceasta structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

Operator

Orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

Persoana împuternicită de către operator

O persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

Terț

Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

Destinatar

Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

Date anonime

Date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

Cookie

Un șir de caractere alfanumerice ce identifică unic browserul dumneavoastră. Acest cookie vă ajută în vizitele dumneavoastră ulterioare, prin personalizarea accesului pe site.

2. Generalităţi

La înregistrarea pentru obţinerea unor servicii oferite de compania noastră, vă vom cere informaţii de contact:

• numele şi prenumele;
• codul numeric personal (persoane fizice) sau codul unic de identificare (firme);
• adresa completă;
• numere de telefon/fax;
• adresa de e-mail.

Aceste informaţii sunt necesare în vederea activării contului dumneavoastră.

În cazul plăţii sumelor câştigate ca şi afiliat sau în cazul returnării unor sume datorate de BTS TELECOM & HOSTING S.R.L. către dumneavoastră, vă vom cere numărul de cont bancar (IBAN).

În cazul în care ne contactaţi pentru asistenţă tehnică, este posibil să vă cerem detalii de natură tehnică, precum date despre sistemul dumneavoastră de operare, programe instalate şi alte detalii tehnice care pot duce la diagnosticarea şi rezolvarea problemei semnalate.

La vizitarea site-ului nostru vă vom captura adresa IP, ora şi durata vizitei, precum şi paginile vizitate pe site. Este posibil să asociem aceste informaţii de acces cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.

Este posibil să plasăm un ‘cookie’ ce va facilita identificarea dumneavoastră ca şi vizitator frecvent sau client la revenirea pe siteul nostru. Asociem acest ‘cookie’ cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.

La trimiterea de mesaje e-mail, este posibil să includem un fanion care ne va notifica dacă mesajul a fost livrat şi/sau afişat.

3. Folosirea informaţiilor personale de identificare:

Vom folosi informaţiile dumneavoastră personale de identificare numai în următoarele cazuri:

• in cazul plăţilor şi a acordării de asistenţă tehnică;
• pentru a vă anunţa ofertele speciale sau alte informaţii de natură tehnică prin e-mail. Utilizatorul primește mesaje tip e-mail de la BTS TELECOM & HOSTING S.R.L numai în urma completării formularului de înregistrare și a mesajelor. BTS TELECOM & HOSTING S.R.L își rezervă dreptul de a nu mai trimite mailuri anumitor utilizatori fără a oferi vreo explicație sau notificare prealabilă și fără a fi făcut responsabil pentru neprimirea sau întârzierea respectivelor mesaje. Un mesaj este un buletin informativ trimis la mai multi utilizatori abonați. Dacă nu doriţi să primiţi aceste mesaje, puteţi opta pentru dezabonare în orice moment, urmând instrucţiunile din mesaj;

Nu vom dezvălui nici una din informaţiile dumneavoastră personale de identificare altor persoane sau companii decât în următoarele cazuri:

• cerere oficială din partea autorităţilor;
• o persoană sau companie achiziţionează compania noastră;
• terţe părţi ce efectuează servicii în numele nostru (precum procesatorii de plăţi electronice), dar care fac subiectul unui contract de protejare a informaţiilor confidenţiale.

Sub nici o formă nu transferăm, împărţim sau vindem informaţiile dumneavoastră.

4. Folosirea datelor anonime:

Este posibil să agregăm date statistice despre clienţii noştri cu terţe părţi, precum furnizori sau agenţii de publicitate. Aceste date statistice nu vor fi însă legate de datele de personale de identificare.

5. Drepturile clienților:

În conformitate cu Art. 13-18 din Legea nr. 677/2001, aveți următoarele drepturi privind protecția datelor personale, nefiind însă limitați la acestea:

• dreptul de a obține de la BTS TELECOM & HOSTING S.R.L, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de BTS TELECOM & HOSTING S.R.L;
• dreptul de a obține de la BTS TELECOM & HOSTING S.R.L, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
• dreptul de a obține de la BTS TELECOM & HOSTING S.R.L, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
• dreptul de a obține de la BTS TELECOM & HOSTING S.R.L, la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
• dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate.

6. Securitatea datelor cu caracter personal:

BTS TELECOM & HOSTING S.R.L. certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, așa cum sunt definite în Ordinul 52/2002.

7. Protejarea datelor minorilor:

Serviciile noastre nu sunt disponibile minorilor (persoane ce nu au împlinit vârsta de 16 ani) şi nu vom stoca sau prelucra informaţii cu caracter personal ce aparţin persoanelor sub 16 ani.

8. Păstrarea datelor foştilor clienţi:

Odată cu renunţarea la serviciile companiei BTS TELECOM & HOSTING S.R.L şi anularea contului de client, datele de identificare ale foştilor clienţi sunt şterse definitiv din baza de date. Este păstrată însă corespondenţa (inclusiv tichetele de suport) purtată cu dumnevoastră în perioada în care aţi fost client al companiei.

BTS TELECOM & HOSTING S.R.L își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza în orice moment conținutul acestui website, Politica de confidențialitate și Termenii legali, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Te muti la noi?

Migrarea catre un nou furnizor de hosting poate fi extrem de complicata . Fii relaxat si lasa-i expertii nostri sa o faca! Vom muta site-ul existent în 48 de ore, fara intrerupere . Inclus GRATUIT la achizitionarea oricarui pachet de gazduire BTS Telecom.